sliDersliderAi sẽ là Hoa Hậu Đại Dương năm 2017Slider

Vòng sơ tuyển

Vòng sơ tuyển

Trương Thị Hởi

Trương Thị Hởi

Nguyễn Diệu Linh

Nguyễn Diệu Linh

Phạm Thị Diễm Nhi

Phạm Thị Diễm Nhi

Võ Ngọc Lụa

Võ Ngọc Lụa

Nguyễn Thị Cẩm Tú

Nguyễn Thị Cẩm Tú

Phạm Thị Ánh Sương

Phạm Thị Ánh Sương

Trần Thị Tuyết Nhi

Trần Thị Tuyết Nhi

Nguyễn Thị Ngọc Tú

Nguyễn Thị Ngọc Tú

Nguyễn Thị Kiều Trinh

Nguyễn Thị Kiều Trinh

Trần Gia Hân

Trần Gia Hân

Đặng Thanh Ngân

Đặng Thanh Ngân

Trần Kim Khánh

Trần Kim Khánh

Đồng Mai Ngân

Đồng Mai Ngân

Nguyễn Thị Hồng Ngọc

Nguyễn Thị Hồng Ngọc

Lê Hoàng Bảo Trân

Lê Hoàng Bảo Trân

Lê Âu Ngân Anh

Lê Âu Ngân Anh

Cao Thị Hồng Vân

Cao Thị Hồng Vân

Đặng Lâm Giang Anh

Đặng Lâm Giang Anh

Lê Thị Tường Vy

Lê Thị Tường Vy

Cao Diệp Anh

Cao Diệp Anh

12
Nhà tài trợ
  • Mohegan Sun
  • goldenhouse
  • Duc Vince
  • Film Clinic
  • MC142
  • Star Entertainment
  • Sea Horse
Đăng ký cuộc thi Miss Ocean Vietnam