sliDersliderAi sẽ là Hoa Hậu Đại Dương năm 2017Slider

Vòng chung kết

Vòng chung kết

Nguyễn Thị Hồng Ngọc

Nguyễn Thị Hồng Ngọc

Nguyễn Diệu Linh

Nguyễn Diệu Linh

Nguyễn Thị Hoài Ny

Nguyễn Thị Hoài Ny

Nông Thu Hường

Nông Thu Hường

Công Thị Hằng Nga

Công Thị Hằng Nga

Trần Thị Ngọc Bích

Trần Thị Ngọc Bích

Nguyễn Thị Cẩm Tú

Nguyễn Thị Cẩm Tú

Nguyễn Diệu Thương

Nguyễn Diệu Thương

Võ Ngọc Lụa

Võ Ngọc Lụa

Đồng Mai Ngân

Đồng Mai Ngân

Nguyễn Thị Kim Ngọc

Nguyễn Thị Kim Ngọc

Trần Thị Ngọc Châu

Trần Thị Ngọc Châu

Nguyễn Hoàng Trâm Anh

Nguyễn Hoàng Trâm Anh

Nguyễn Thị Huỳnh Như

Nguyễn Thị Huỳnh Như

Lê Hoàng Bảo Trân

Lê Hoàng Bảo Trân

Đặng Lâm Giang Anh

Đặng Lâm Giang Anh

Lê Dương Trà My

Lê Dương Trà My

Phạm Thị Ánh Sương

Phạm Thị Ánh Sương

Đặng Thanh Ngân

Đặng Thanh Ngân

Nguyễn Băng Tâm

Nguyễn Băng Tâm

12
Nhà tài trợ
  • Mohegan Sun
  • goldenhouse
  • Duc Vince
  • Film Clinic
  • MC142
  • Star Entertainment
  • Sea Horse
Đăng ký cuộc thi Miss Ocean Vietnam