sliDersliderAi sẽ là Hoa Hậu Đại Dương năm 2017Slider

Vòng bán kết

Vòng bán kết

Nguyễn Thị Cẩm Tú

Nguyễn Thị Cẩm Tú

Nguyễn Diệu Thương

Nguyễn Diệu Thương

Võ Ngọc Lụa

Võ Ngọc Lụa

Đồng Mai Ngân

Đồng Mai Ngân

Nguyễn Thị Kim Ngọc

Nguyễn Thị Kim Ngọc

Trần Thị Tuyết

Trần Thị Tuyết

Trần Thị Ngọc Châu

Trần Thị Ngọc Châu

Nguyễn Hoàng Trâm Anh

Nguyễn Hoàng Trâm Anh

Nguyễn Thị Huỳnh Như

Nguyễn Thị Huỳnh Như

Lê Hoàng Bảo Trân

Lê Hoàng Bảo Trân

Đặng Lâm Giang Anh

Đặng Lâm Giang Anh

Phạm Thị Diễm Nhi

Phạm Thị Diễm Nhi

Phan Vũ Bảo Uyên

Phan Vũ Bảo Uyên

Lê Dương Trà My

Lê Dương Trà My

Phạm Thị Ánh Sương

Phạm Thị Ánh Sương

Đặng Thanh Ngân

Đặng Thanh Ngân

Nguyễn Băng Tâm

Nguyễn Băng Tâm

Lê Thi Thanh Xuyến

Lê Thi Thanh Xuyến

Trương Thị Hởi

Trương Thị Hởi

Vũ Ngọc Dung

Vũ Ngọc Dung

123
Nhà tài trợ
  • Mohegan Sun
  • goldenhouse
  • Duc Vince
  • Film Clinic
  • MC142
  • Star Entertainment
  • Sea Horse
Đăng ký cuộc thi Miss Ocean Vietnam