sliDersliderAi sẽ là Hoa Hậu Đại Dương năm 2017Slider

Đăng ký cuộc thi Miss Ocean Vietnam

Please read the Eligibility Requirements and indicate that you accept the terms and conditions of that document before completing this application. Please complete all fields on the application form. The application form should be submitted together along with photographs of yourself and a video recording of you. Please respond completely and honestly. All information may be verified for accuracy.

Xin vui lòng đọc kĩ yêu cầu và cho thấy rằng bạn chấp nhận các điều kiện và điều khoản của văn bản này trước khi hoàn tất mẫu đăng kí tham dự. Vui lòng hoàn tất các câu hỏi trong mẫu đăng ký và gửi cho Ban tổ chức kèm với hình chụp và video của thí sinh tham dự. Vui lòng trả lời trung thực và hoàn chỉnh các câu hỏi. Tất cả thông tin của thí sinh tham dự sẽ được kiểm chứng lại bởi Ban tổ chức.


***To be eligible, please prepare the followings and send to Organization Board along with this application form***
***Để đủ điều kiện tham dự, vui lòng gửi cho Ban Tổ Chức những nội dung sau cùng với Mẫu đăng ký này***

***Time to submit the application form: from now to 30 June 2019***
***
Thời gian đăng ký tham dự: Từ nay đến 30/6/2019***
 

***Terms and Conditions***
***Điều kiện và Điều khoản***

       
Section 1: The Basics / Phần 1: Thông tin cá nhân
Fullname
Họ tên

Tải 4 ảnh của bạn (mỗi ảnh dưới 2MB)    

Uploading....
Date of Birth
Ngày sinh
Nationality
Quốc tịch
Height
Chiều cao (m)
Weight
Cân nặng (kg)
Your Passport Number
Số hộ chiếu
Expiration date
Ngày hết hạn
Your current address
Địa chỉ hiện tại
Your Permanent Address
Địa chỉ thường trú
City
Thành phố
Country Postal Code
Mã quốc gia
Phone
Điện thoại
Email
Name and Phone Number of an Emergency Contact and their relationship to you
Tên và Điện thoại liên lạc trong trường hợp khẩn cấp và mối quan hệ đối với bạnVideo Youtube

Please send the link of your video here
Marital Status - Circle one of (A) through (G) and answer each of the accompanying questions as applicable
Tình trạng hôn nhân - Chọn 1 trong số các câu trả lời từ (A) đến (G) và trả lời các câu hỏi kèm theo

(A) Single
(B) Dating – Boyfriend | Girlfriend - How long?
(C) Married - How long?
(D) Not married, but live with significant other - How long?
(E) Ceparated - How long?
(F) Divorced - How long?
(G) Widowed - How long?

(A) Độc thân
(B) Đang hẹn hò - Bạn trai | Bạn gái - Bao lâu?
(C) Đã Kết Hôn - Bao lâu?
(D) Chưa kết hôn, nhưng đã sống chung - Bao lâu?
(E) Chia tay - Bao lâu?
(F) Đã li dị - Bao lâu?
(G) Goá phụ - Bao lâu?

Section II: Family & Lifestyle / Phần 2: Gia đình & Lối sống
Do you have any children? / Bạn có con chưa?

If so, please list their name(s) and age(s). / Nếu có, hãy liệt kê tên và tuổi của con bạn
Do you smoke? / Bạn có hút thuốc không?

If so, what do you smoke and how often? Nếu có, bạn hút loại thuốc nào và có thường xuyên không?
Do you drink alcohol? / Bạn có uống rượu không?

If so, how often do you drink and how much? / Nếu có, bạn uống loại rượu nào và có thường xuyên không?
List your hobbies (if any) / Sở thích của bạn là gì?

Do you belong to any affiliations or organisations? / Bạn có thuộc về tổ chức hoặc trung tâm liên kết nào không?

Do you have any body art (piercings, tattoos, etc.)? / Bạn có hình xăm, đeo khoen không?

Have you ever travelled outside of your country? / Bạn có bao giờ du lịch nước ngoài không?

If so, please tell us the purpose of your travel and describe your travel experience. / Nếu có, hãy cho chúng tôi biết mục đích của chuyến đi và mô tả về chuyến đi của bạn.
Section III: Medical & Psychological / Phần 3: Sức khoẻ và Thể
Have you been treated for any serious physical or mental illnesses within the last five (5) years? / Bạn có bao giờ được điều trị về bệnh thể chất hoặc thần kinh trong 5 năm vừa qua?

Please describe all medical conditions in detail, indicating dates, diagnoses and any ongoing treatments or difficulties. / Xin vui lòng mô tả tình trạng sức khoẻ chi tiết của bạn, bao gồm ngày, triệu chứng và bất cứ các cuộc điều trị y tế nào bạn đang có.

Please list any allergies you have (medications, food, asthma, hay fever, dust, etc.) and your current treatment for them (if any). / Xin vui lòng liệt kê tất cả triệu chứng dị ứng mà bạn có (với thuốc, thực phẩm, hen suyễn, sốt, dị ứng bụi…) và liệu trình điều trị hiện tại của bạn (nếu có)

Have you ever been diagnosed with, or treated for, alcoholism or any other drug-related addiction? If so, please provide more details, including how long you’ve been in recovery. / Bạn có bao giờ đi hội chẩn, hoặc chữa trị, việc nghiện rượu hoặc các loại thuốc gây nghiện khác? Nếu có, hãy cung cấp chi tiết cho chúng tôi, bao gồm thời gian bao lâu bạn sẽ hồi phục.

Section IV: Your Chance to be Creative / Phần 4: Khả năng sáng tạo
List three adjectives that best describe you. / Hãy liệt kê 3 tính từ mô tả về bạn

What is the accomplishment in life you are most proud of? / Thành tựu nào trong cuộc đời mà bạn cảm thấy tự hào?

Besides the crown, what do you hope to gain from being selected as a Miss Blue Sea International 2019? / Ngoài Vương miện hoa hậu, bạn hi vọng sẽ đạt được điều gì nếu được chọn trở thành người chiến thắng cuộc thi Miss Ocean Vietnam?

Tell us the reason(s) why you want to participate in this pageant and why is this important to you? / Hãy cho chúng tôi biết lí do vì sao bạn muốn tham dự vào cuộc thi này và tại sao điều đó lại quan trọng với bạn?

Section V: Essential Information / Phần 5: Thông tin quan trọng
Do you need an invitation letter from the Organization Board for visa application? Please note that: the US visa should be ready before the pageant begins 02 weeks in advanced. / Bạn có cần thư mời từ Ban Tổ Chức để xin visa? Vui lòng ghi chú: Bạn nên có Visa Mỹ trước khi cuộc thi bắt đầu 02 tuần.
Nhà tài trợ
  • Mohegan Sun
  • goldenhouse
  • Duc Vince
  • Film Clinic
  • MC142
  • Star Entertainment
  • Sea Horse
Đăng ký cuộc thi Miss Ocean Vietnam